Usługi płacowe

Kancelaria podatkowa ADVISORY oferuje kompleksową obsługę płac. Przestrzegamy wysokich standardów poufności w zakresie przekazywanych nam danych.

 Nasze usługi obejmują:

 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS.
 • Przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników.
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego.
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
 • Pomoc w trakcie audytów.

Obsługa kadrowa

Prawo pracy nakłada na pracodawców określone regulacje i obowiązki. Usługi świadczone przez Trinity dotyczące prowadzenia kadr umożliwiają naszym Klientom zachowanie zgodności z tymi przepisami.

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie dokumentacji pracowników firmy (zawierającej m. in. dokumenty dotyczące zatrudnienia, jego przebiegu oraz rozwiązania stosunku pracy).
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy.
 • Wystawianie świadectw pracy.
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.