Usługi domiciliary & fiduciary

Usługi domiciliary oraz fiduciary adresowane są do inwestorów zagranicznych, nieposiadających siedziby oraz niezatrudniających personelu na terenie naszego kraju.

Ofertujemy naszym Klientom precyzyjnie dostosowane do jego potrzeb wsparcie zgodne z krajowymi regulacjami prawnymi.
W ramach usługi domicilary udostępniamy naszym Klientom adres rejestrowy siedziby wraz z obsługą korespondencji oraz składaniem odpowiednich raportów właściwym urzędom i sądom.

Nasi Klienci w ramach usługi fiduciary otrzymują wsparcie administracyjne polegające na powierzeniu zarządzania spółką Klienta wykwalifikowanym reprezentantom i pełnomocnikom.