Doradztwo finansowe

W ramach naszej działalności świadczymy również usługi z zakresu doradztwa ekonomiczno-finansowego:

  • sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych
  • doradztwo w zakresie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz ocena projektów nowych przedsięwzięć gospodarczych
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą