Zasady współpracy

Zasady ogólne

Kancelaria podatkowa ADVISORY świadczy usługi na podstawie umowy podpisywanej pomiędzy Kancelarią a Klientem.
Dbając o czas i wygodę naszych klientów organizujemy odbiór dokumentacji oraz komunikujemy się z naszymi klientami wszelkimi środkami łączności. W naszej pracy staramy się przejąć na siebie wszelkie formalności związane z rachunkowością.

Konflikt interesów

Przed podpisaniem umowy z klientem sprawdzamy, czy dane zlecenie nie powoduje powstania konfliktu interesów z dotychczas obsługiwanymi przez nas klientami. W takim przypadku podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do jego usunięcia

Tajemnica zawodowa   

Usługi doradztwa podatkowego świadczone przez naszą kancelarię podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego zawartej w ustawie o doradztwie podatkowym.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza kancelaria korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

GIIF

Nasza kancelaria jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) . Zgodnie z przepisami tej ustawy jesteśmy zobowiązani przyjmując dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł do zarejestrowania takiej transakcji, bez względu na jej wartość i charakter.   

Obowiązujące prawo

Nasze relacje z klientami podlegają prawu polskiemu.